Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia na Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
(22.11.2020 r.)1. Bóg zapłać wszystkim osobom, które sprzątały kościół przygotowując go do niedzielnej liturgii.

2. Przypominam o zasadach uczestnictwa w nabożeństwach liturgicznych. Pamiętajmy o maseczkach zakrywających usta i nos. Maseczki zdejmujemy tylko przy przyjmowaniu komunii św. Przy wejściu jest płyn dezynfekujący do rąk. A wszystkich lękających się uczestnictwa w liturgii niedzielnej zachęcamy do uczestnictwa we mszy św. za pośrednictwem mediów i w tygodniu ze względu na mniejszą ilość uczestników w liturgii.

3. Serdecznie prosimy aby osoby przyjmujące komunię św. na rękę wcześniej ustawiali się w procesji eucharystycznej od strony zakrystii w bocznej nawie i korzystając z instrukcji właściwie przyjmowali Najświętszy Sakrament. Normalnie są trzy procesje eucharystyczne do komunii: przez środek kościoła, z lewej i prawej strony a czwarta będzie dla osób przyjmujących komunię św. na rękę.

4. Do końca listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych. Szczegółowe informacje co do warunków wywieszone są w gablocie. Zachęcamy rodziców do modlitwy za zmarłych razem z dziećmi aby również za nas kiedyś miał się kto modlić.

5. To już ostatni tydzień roku liturgicznego. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po mszy św. o 10.30 będzie poświęcenie rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi przed Najświętszym sakramentem. Za udział w tym akcie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Odpust zupełny

Choć z pojęciem, jakim jest "odpust zupełny" spotkało się wielu wiernych, to jednak nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę z tego, co to jest. Odpust zupełny, najprościej mówiąc, uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości. Zyskuje się wtedy darowanie całej kary za skutki wywołane przez grzechy już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Oznacza to, że gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego - pójdzie prosto do nieba.

Odpust zupełny można ofiarować zarówno za jakąkolwiek osobę zmarłą, jak i za samego siebie.

Aby go otrzymać, trzeba jednak spełnić określone warunki. Odpust zupełny można dostać po spełnieniu następujących warunków:

Wzbudzić intencję jego otrzymania
Być w stanie łaski uświęcającej
Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą
Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: "Ojcze nasz", "Wierzę w Boga" oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu
oraz spełnić konkretne wymagania (np. uczestniczyć w publicznym poświęceniu rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi)

6. Z racji wspomnienia św. Cecylii patronki śpiewu kościelnego życzymy Panu Organiście i wszystkim członkom chóru i schol dziecięcej i młodzieżowej, zespołowi oraz ich opiekunom Bożego błogosławieństwa i szczególnej opieki ich patronki.

7. Dziś na mszach św. błogosławimy opłatki na stół wigilijny. Ze względu na pandemię i troskę o zdrowie i bezpieczeństwo opłatki można odebrać od p. Organisty po mszach św. przez cały okres adwentu w pokoju obok kancelarii. Za wszelkie ofiary składane przy tej okazji P. Organista składa serdeczne Bóg zapłać. P. Organista prosi aby powiadomić swoich sąsiadów, że w tym roku będzie taka forma rozprowadzania opłatków.

8. Po krótkiej i ciężkiej chorobie, w wieku 69 lat, zmarł nagle w minionym tygodniu ks. dr Andrzej Karczewski, Proboszcz Parafii Katolickiej p w. Św. Mikołaja w Zawierciu-Kromołowie, a były wikariusz naszej Parafii w latach 1997/98. Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Andrzej, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

9. Życząc wszystkim wszelkich bożych łask na tydzień pracy, nauki i modlitwy oddajmy się Maryi naszej Matce: Pod Twoją obronę...

Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia na 33 niedzielę zwykłą
15.11.2020 r.


1. Przypominam o zasadach uczestnictwa w nabożeństwach liturgicznych. Pamiętajmy o maseczkach zakrywających usta i nos. Maseczki zdejmujemy tylko przy przyjmowaniu komunii św. Przy wejściu jest płyn dezynfekujący do rąk. Zachowajmy bezpieczną odległość i przychodząc na liturgię zajmujmy miejsca od początku kościoła by ci którzy przychodzą później mieli rozeznanie i nie chodzili już między tymi którzy już się modlą w kościele. A wszystkich lękających się uczestnictwa w liturgii niedzielnej zachęcamy do uczestnictwa we mszy św. za pośrednictwem mediów i w tygodniu ze względu na mniejszą ilość uczestników w liturgii.

2. Do końca listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych. Szczegółowe informacje co do warunków wywieszone są w gablocie. Zachęcamy rodziców do modlitwy za zmarłych razem z dziećmi aby również za nas kiedyś miał się kto modlić.

3. Bardzo prosimy osoby, które chcą zamawiać intencje mszalne na nowy rok, aby czynić to w tygodniu w kancelarii ze względów bezpieczeństwa.

4. Prosimy również wszystkich, którzy jeszcze w tym roku zarezerwowali sobie intencje mszalne o ich potwierdzenie. Intencje nie potwierdzone nie będą odprawiane.

5. Informacja dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. Ze względu na pandemię wszelkie spotkania formacyjne z dziećmi i rodzicami są zawieszone do odwołania. Termin pierwszej komunii św. jak na ten moment pozostaje bez zmian chyba, że pandemia się przedłuży do maja to wtedy będziemy szukać rozwiązań bezpiecznych i dogodnych dla wszystkich. Zachęcamy jednak rodziców, by nie marnowali czasu na bezczynność ale dając świadectwo wiary swoim dzieciom pamiętali o wspólnej modlitwie porannej i wieczornej o ile to możliwe, o uczestnictwie (nie słuchaniu) we mszy św. niedzielnej jeśli nie osobiście w kościele to w domu, w rodzinnym gronie korzystając z mediów. Dobrym i pożytecznym świadectwem wiary byłoby uczestnictwo w dowolny dzień tygodnia we mszy św. w kościele z dzieckiem. Nauka prawd katechizmowych i ogólne zaangażowanie w jak najlepsze przygotowanie dzieci do tego ważnego wydarzenia w ich życiu.

6. Życząc wszystkim wszelkich bożych łask na tydzień pracy, nauki i modlitwy oddajmy się Maryi naszej Matce: Pod Twoją obronę...

KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ

W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, jako Wasi duszpasterze, podjęliśmy decyzję, że KOMUNIA ŚWIĘTA BĘDZIE W NASZYM KOŚCIELE UDZIELANA również NA RĘKĘ, aż do czasu ustania tej nadzwyczajnej okoliczności.

Udzielana jest od strony zakrystii. W związku z tym bardzo prosimy o wcześniejsze podejście w procesji, aby w pierwszej kolejności przyjąć w taki sposób Ciało i Krew Pańską.

Podajemy sposób, w jaki należy godnie przyjąć Ciało Pana Jezusa na rękę:

1. Ciało Pana Jezusa w Komunii świętej przyjmujemy w postawie stojącej.
2. Podchodząc do kapłana wyciągamy w jego kierunku lewą dłoń, prawą dłoń składamy pod lewą.
3. Kapłan kładzie Ciało Pańskie na lewą dłoń.
4. Wierny, stojąc przed kapłanem, prawą ręką zabiera Ciało Pańskie z lewej dłoni i spożywa przy kapłanie.
5. W żadnym wypadku wiernemu nie wolno odchodzić z Ciałem Pańskim od kapłana, przy którym ze czcią i miłością powinno się spożyć Ciało Chrystusa.

Niech Ciało Chrystusa, przyjmowane przez nas w tym szczególnym czasie, strzeże nas na życie wieczne. Amen.

 

 

Msze święte
Niedziele:
7:30   9:00   10:30
12:00   18:00
Dni powszednie:
7:30   18:00

Więcej...

Liturgia Słowa
kliknij na obrazek aby zobaczyć Liturgię Słowa


 
Dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ks. Proboszcza Ryszarda Umańskiego parafia dokonała Termomodernizacji Budynku Kościoła NMP Częstochowskiej w Częstochowie ul. Michałowskiego 28a. Nr umowy: 359/2017/Wn12/OA-fr-ku/D

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie