Obraz Pana Jezusa Miłosiernego
 
Mogłoby się wydawać, że na terenie stosunkowo niedawno powstałych osiedli mieszkaniowych, w kościołach parafialnych nie liczących sobie wiele lat, nie znajdziemy nic, co mogłoby przykuć uwagę historyka sztuki sakralnej. Taką właśnie jest parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej znajdująca się w dzielnicy Północ w Częstochowie. Na pierwszy rzut oka na terenie parafii nie znajdziemy nic, co miałoby wartość historyczną, a byłoby związane z chrześcijaństwem, ale czy oby na pewno?

Od pewnego czasu w kościele rozwija się kult Miłosierdzia Bożego związany z obecnością obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, który niedawno pojawił się w świątyni. Wielu laików dziwi tenże obraz, gdyż jest on inny niż ten znany, rozpowszechniony na całym świecie. Ksiądz proboszcz tutejszej parafii mówi, że ta podobizna Mistrza jest pierwszą jaka powstała według projektu siostry Faustyny Kowalskiej i dzięki pomocy księdza Michała Sopoćki. (Według Dzienniczka siostry Faustyny, Jezus, który objawił się jej 22 lutego 1931 roku w celi płockiego klasztoru w tej właśnie postaci, nakazał namalować obraz i obiecał, że dusza, która będzie czciła ten obraz, nie zginie). Kto namalował więc pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego i dlaczego jest on tak słabo znany?

Otóż autorem był malarz Eugeniusz Kazimirowski. Pracował nad nim od stycznia do czerwca 1934 roku. Po raz pierwszy został pokazany wiernym w 1935 w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli właśnie w dniu Święta Miłosierdzia Bożego w Ostrej Bramie w Wilnie. Obraz nie spodobał się św. Faustynie Kowalskiej, gdyż nie odpowiadał pięknu jej wizji Jezusa. Chrystus miał jej wówczas odpowiedzieć: "Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej". Po wrześniu 1939 roku dzieło znalazło się poza granicami naszego kraju i dla Polaków pozostawało niedostępne przez następne 30 lat. Kilkukrotnie zmieniając miejsce pobytu, cudownie ocalało przed zniszczeniem przez władze komunistyczne. Dopiero w 1986 roku zostało potajemnie przewiezione z Nowej Rudy do Grodna, a potem do Wilna. Po renowacji obraz trafił do polskiego kościoła pw. Świętego Ducha. Obraz ten słynie wieloma łaskami. Do dziś otoczony jest niezwykłą czcią i nabożeństwem. To w tym dominikańskim sanktuarium przed podobizną Jezusa Miłosiernego w 1993 roku modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II.

Jednak w międzyczasie, w 1943 roku powstała inna wersja obrazu autorstwa Adolfa Hyły - jako wotum artysty za ocalenie życia. Umieszczony został w kaplicy klasztornej w Krakowie - Łagiewnikach i uroczyście poświęcony przez o. Andrasza. Wskutek braku kontaktu z Wileńszczyzną, która razem z Litwą została włączona do ZSRR po zakończeniu II wojny światowej i nieznanym dla zachodu losem obrazu pędzla E. Kazimirowskiego, dzieło autorstwa A. Hyły stało się powszechnie znane, a jego reprodukcje trafiły niemal do wszystkich krajów świata. Aby ustrzec oryginał obrazu autorstwa Kazimirowskiego przed dostaniem się w niepowołane ręce, a jednocześnie nie pozwolić na narażenie wiernych na brak kontaktu z Jezusem Miłosiernym, w czasach komunistycznych wykonano kopię dzieła. Po kilku latach, dzięki staraniom obecnego proboszcza parafii NMP Częstochowskiej ks. kan. Ryszarda Umańskiego, ta pierwsza kopia obrazu (w czasie gdy już nie spełniała swojej funkcji, gdyż w kościele pw. Świętego Ducha w Wilnie można podziwiać oryginał obrazu) trafiła do Częstochowy. Miało to miejsce podczas pielgrzymki parafialnej do Wilna w lipcu 2007 roku. Na obrazie przedstawiony jest Jezus ubrany w białą szatę. Kolor biały jest symbolem czystości i nieskazitelności, ale także czegoś nowego, nieznanego i niedostępnego, czyli rzeczywistości, w której uczestniczy Chrystus jako Syn Boży, a do której człowiek może zbliżyć się tylko w minimalnym stopniu. Biel jest także symbolem radości i nowego życia. Dlatego też po dokonaniu sakramentu chrztu zakłada się dziecku białą szatę. W ten sposób wyraża się myśl, że dziecko może cieszyć się już nowym życiem we wspólnocie Kościoła. Chrystus jest ukazany w postaci stojącej z uniesioną prawą rękš w geście błogosławieństwa, lewa ręka wskazuje na serce, z którego wychodzą promienie: jasnoniebieski i czerwony. Ten pierwszy oznacza wodę, czerwony zaś krew. Woda jest symbolem oczyszczenia i życia. Jest ona także symbolem działania Ducha Świętego. Z kolei krew jest symbolem krzyża oraz cierpienia, przez które przeszedł Chrystus, aby człowiek mógł dostąpić oczyszczenia. Krew jest więc nierozerwalnie związana z wodą. Stanowi ona ponadto bliskie nawiązanie do Eucharystii, będącej upamiętnieniem ofiary, jaką złożył Syn Boży. Pod obrazem znajduje się napis: Jezu, ufam Tobie. Poznawszy historię obrazu, należy stwierdzić że w parafii NMP Częstochowskiej w Częstochowie znajduje się przedmiot sakralny o wartości historycznej - jest nim właśnie kopia obrazu Jezusa Miłosiernego. Wizerunek sprzyja rozwojowi kultu Miłosierdzia Bożego i jest chlubą parafian.

Źródła:

  • Cykl ogłoszeń parafialnych wygłoszonych przez ks. kan. Ryszarda Umańskiego w kościele parafialnym NMP Częstochowskiej w Częstochowie dotyczących kopii obrazu Jezusa Miłosiernego.
  • Różycki, Miłosierdzie Boże. Zasadnicze rysy Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, Kraków 1982.
  • E. Boniewicz, Głośmy orędzie Bożego Miłosierdzia, Częstochowa 2000.
  • Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, Historia obrazu Jezusa Miłosiernego [na:] http://www.opoka.org.pl/.

 

 

Msze święte
Niedziele:
7:30   9:00   10:30
12:00   18:00
Dni powszednie:
7:30   18:00

Więcej...

Liturgia Słowa
kliknij na obrazek aby zobaczyć Liturgię Słowa


 
Dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ks. Proboszcza Ryszarda Umańskiego parafia dokonała Termomodernizacji Budynku Kościoła NMP Częstochowskiej w Częstochowie ul. Michałowskiego 28a. Nr umowy: 359/2017/Wn12/OA-fr-ku/D

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie