Kościół Parafialny
 
Kościół Parafialny usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu pośród zwartej zabudowy. Sylwetka kościoła wyróżnia się na tle prostych brył okolicznych bloków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Projektanci starali się nadać świątyni charakter domu, w którym tutejsi wierni mogli by zbierać się na wspólne celebracje liturgiczne i modlitwę. Ten charakter podkreślony jest przez duży dwu spadowy dach pokryty gontem bitumicznym, który łagodnie nakrywa wnętrze kościoła. W trakcie realizacji jest elewacja świątyni wykonywana w postaci murów z cegły klinkierowej o barwie bursztynu. Fasada kościoła oraz kaplice boczne mają być obłożone płytami z białego wapienia działoszyńskiego. Charakterystycznym elementem świadczącym o sakralnym przeznaczeniu budowli jest dominująca nad resztą budowli fasada z wyraźnie zaznaczonym dużym wejściem i umieszczonym nad nim wysokim otworem okiennym z witrażem. Fasadę zwieńcza 8 metrowy ostrosłup zakończony 3 metrowym stalowym krzyżem. Specjalnego smaku dodaje wyeksponowanie sylwetek kaplic bocznych. Konstrukcja wieży kościelnej wykonana jest ze spawanych ze sobą kształtowników stalowych, zaś jej pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej. Kościół zbudowany jest w technologii tradycyjnej (mur ceglany na zaprawie cementowo wapiennej) na planie kwadratu o boku 25 metrów. Przekątna wyznacza oś podłużną budowli, na której też umiejscowiono prezbiterium. We wnęce górującej nad nim znajduje się prosty drewniany krzyż, u którego podstawy ustawiono tabernakulum. Po prawej stronie krzyża zawieszono kopię obrazu Najświętszej Maryi Panny. Podzielenie wnętrza świątyni na nawę główną oraz dwie nawy boczne, w których usytuowano kaplice, wymuszone było koniecznością zastosowania filarów podtrzymujących kratową konstrukcję dachu. W kaplicy zachodniej umieszczono kopię obrazu Jezusa Miłosiernego, zaś w kaplicy wschodniej przewiduje się ustawienie chrzcielnicy. Wnętrze kościoła rozjaśnione jest dzięki światłu, przechodzącemu przez znajdujące się w oknach witraże autorstwa pani profesor Karoliny Ściegienny. Przedstawiają one sceny z życia Jezusa Chrystusa – odnalezienie Jezusa w świątyni oraz obecność na weselu w Kanie galilejskiej. Świątynia, choć jeszcze trwają rozmaite prace budowlane, jest ciepła. Efekt ten jest uzyskany dzięki ogrzewaniu podłogowemu. Wyposażenie kościoła ma charakter tymczasowy. Integralną część kościoła stanowi również przylegający bezpośrednio do niego budynek domu parafialnego. Znajdują się w nim: kancelaria parafialna, nowoczesna aula o wielorakim przeznaczeniu, pomieszczenia gospodarcze, jak i również wydzielona część mieszkalna dla kapłanów zbudowana w formie i funkcji podkreślającej wspólnotę życia braterskiego. Należy wspomnieć też o znajdującej się przed kościołem figurze Niepokalanej, która patronuje dziełu budowy nowej świątyni.

Zdjęcia kościoła w dziale: Galeria Zdjęć.

 

 

Msze święte
Niedziele:
7:30   9:00   10:30
12:00   18:00
Dni powszednie:
7:30   18:00

Więcej...

Liturgia Słowa
kliknij na obrazek aby zobaczyć Liturgię Słowa


 
Dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ks. Proboszcza Ryszarda Umańskiego parafia dokonała Termomodernizacji Budynku Kościoła NMP Częstochowskiej w Częstochowie ul. Michałowskiego 28a. Nr umowy: 359/2017/Wn12/OA-fr-ku/D

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie