Historia
 
W 1992 roku na mocy papieskiej bulli Totus Poloniae Populus rozpoczęła się w Polsce największa reorganizacja struktur kościelnych. Jej celem było zmniejszenie obszaru diecezji, aby umożliwić jak najlepszą posługę duszpasterską biskupów wobec mieszkańców powierzonych im diecezji. Do czasu tych zmian w Polsce było 5 archidiecezji i 22 diecezje. Dokument papieski powołał do istnienia Ordynariat Polowy oraz 13 nowych diecezji. 8 dotychczasowych zostało podniesionych do rangi archidiecezji. W 1996 r. Papież utworzył archidiecezję i diecezję obrządku bizantyńsko-ukraińskiego, a w roku 2004 reforma kościelnych struktur w Polsce została zakończona erygowaniem dwóch nowych diecezji. Obecnie Kościół Katolicki w Polsce składa się z 44 jednostek terytorialnych czyli z 14 archidiecezji metropolitalnych rzymskokatolickich, 27 diecezji rzymskokatolickich, rzymskokatolickiego ordynariatu polowego oraz 1 archidiecezji i 1 diecezji greckokatolickich.

Bulla papieska z roku 1992 m. in. podniosła do rangi Archidiecezji dotychczasową Diecezję Częstochowską. Ponadto powstała wówczas Częstochowska Prowincja Kościelna (Metropolia Częstochowska) którą tworzą: Archidiecezja Częstochowska, Diecezja Sosnowiecka i Diecezja Radomska. Tym samym Biskup Ordynariusz Częstochowski otrzymał tytuł Arcybiskupa Metropolity.

Patronką Metropolii Częstochowskiej jest Najświętsza Maryja Panna Częstochowska. Reorganizacja diecezji szła w parze ze zmianami struktur parafialnych, których celem było także umożliwienie lepszej posługi duszpasterskiej proboszczów i wikariuszy wobec mieszkańców parafii. Dlatego już w 1992 roku powstała inicjatywa powołania do istnienia parafii, która obejmować będzie mieszkańców Osiedla „B” dzielnicy Północ w Częstochowie. Patronką tej parafii zostaje Najświętsza Maryja Panna Częstochowska. Tytuł ten ma za zadanie z jednej strony podkreślić historyczny moment powstania Metropolii Częstochowskiej (nowa parafia będzie jakby wotum wdzięczności za ten fakt – stąd tożsamość patronalna Metropolii i Parafii). Z drugiej strony podkreśla charyzmat miejsca (genius loci) jakim jest Częstochowa, a w niej Jasna Góra. Dla mieszkańców parafii dar tak Wielkiej Patronki jest szczególny: Maryja jest tą, którą w najpewniejszy sposób uczy jak być z Bogiem w całym życiu. Ponadto w Częstochowie nie było kościoła o tym tytule – nawet na Jasnej Górze bazylika nosi tytuł Wniebowzięcia NMP, a Kaplica Cudownego Obrazu jest pod wezwaniem Narodzenia NMP.

Jak każde dzieło Kościoła tak i powstanie tej parafii nie było pozbawione trudności (o czym można było przeczytać w lokalnych gazetach). Przygotowania do powołania tej placówki rozpoczął oficjalnie w okresie Bożego Narodzenia 1992 r. wyznaczony do tego przez abp. S. Nowaka ks. Henryk Rabenda, wikariusz parafii św. Wojciecha BM. W czasie wizyty kolędowej na terenie przyszłej parafii informował mieszkańców o inicjatywie powstania nowej placówki. Podejmował także starania o załatwienie formalności związanych z lokalizacją kościoła dla tej parafii. W kwietniu 1994 r. zrezygnował z tej misji, a podjął ją z pozycji wikariusza parafii św. Wojciecha BM ks. Krzysztof Jacniacki. 8 grudnia 1994 r. pierwsze działki zostały przekazane w wieczyste użytkowanie parafii św. Wojciecha (która mając osobowość prawną mogła je przejąć). Zgodę na budowę tymczasowej kaplicy uzyskano 27 grudnia tegoż 1994 r.

Jej budowa rozpoczęła się 17 kwietnia 1995 roku, a ukończono w ostatnim tygodniu lipca 1995 r. Tak sprawne wykonanie tego zadania było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu części przyszłych parafian wśród których podkreślić trzeba postać p. Zenona Grzelińskiego. Parafię powołał arcybiskup Stanisław Nowak 31 lipca 1995 r. wydzielając jej teren z parafii św. Wojciecha BM oraz św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Jana Kantego. Pierwszym jej proboszczem został ks. Krzysztof Jacniacki, który 7 sierpnia 1995 r. rozpoczął w kaplicy sprawowanie liturgii i posługi duszpasterskiej. 24 sierpnia 1995 r. na Jasnej Górze po uroczystej Mszy św. została poświęcona przez biskupa pomocniczego łódzkiego Adama Lepę kopia Obrazu NMP Jasnogórskiej – dar przeora Jasnej Góry o. Szczepana Kośnika. Obraz ten przewieziono w godzinie Apelu Jasnogórskiego do kaplicy parafialnej.

W niedzielę 27 sierpnia 1995 w czasie pierwszej Mszy św. odpustowej, celebrowanej przez ks. prałata Piotra Miklasińskiego, ks. Krzysztof Jacniacki został oficjalnie wprowadzony w urząd proboszcza tej nowej wspólnoty parafialnej.

Dnia 2 grudnia 1995 r. abp Stanisław Nowak poświęcił plac pod budowę kościoła oraz kaplicę. Projekt architektoniczny nowego kościoła przygotowała mgr inż. arch. Irena Czerwińska, a projekt konstrukcyjny mgr inż. Władysław Możejko. Pozwolenie na budowę uzyskano 4 września 1997 r. 18 września rozpoczęto prace budowlane. 3 grudnia tegoż roku bp Antoni Długosz poświęcił fundamenty kościoła. W 1998 r. wykonano mury prezbiterium oraz całość murów konstrukcyjnych domu parafialnego wraz z przykryciem go dachem. Ten etap prac poświęcił abp S. Nowak 12 października 1998 r.

W 1999 r. ukończono całość murów konstrukcyjnych kościoła, a w roku 2000 przykryto kościół dachem, kończąc budowę w stanie surowym.

29 września 2000 abp S. Nowak dokonał wmurowania kamienia węgielnego w mury wznoszonej świątyni. Od tego momentu w nowym kościele sprawowana jest liturgia. Równolegle do posługi liturgicznej prowadzone są systematyczne prace wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz, jak i na zewnątrz nowo powstałej świątyni. I tak w 2001 przygotowano cześć domu parafialnego do zamieszkania przez księży; w 2002 roku wykonano instalację ogrzewania podłogowego w kościele oraz instalację elektryczną i nagłośnieniową; w roku 2003 otynkowano wnętrze świątyni, a w roku 2004 fasadę kościoła zwieńczono wieżą i krzyżem. Wewnątrz domu parafialnego zakończono wykonywanie sal spotkań duszpasterskich. Pod koniec 2005 roku zakończono prace związane z sufitem kościoła.

W roku 2006 nastąpiła zmiana Ks. Proboszcza - został nim ks. Ryszard Umański. W 2007 roku Parafianie wraz z księdzem Proboszczem przywieźli z Wilna kopię obrazu Jezusa Miłosiernego, który został powieszeny w bocznej kaplicy. W marcu tegoż roku został przeprowadzony montaż wszystkich drzwi drewnianych do kościoła. Następnie prace przy: elewacja zewnętrzna całego kościoła i plebanii, montaż płytek marmurowych przy oknach kościoła. 2 grudnia 2007 poświęcenie kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W 2008 roku zmiana całego nagłośnienia w całym kościele i zakupienie organów. W 2009 wybudowanie prezbiterium kościoła, położenie posadzki, wybudowanie marmurowego ołtarza, ambonki i miejsca na obraz Matki Bożej. W sierpniu 2009 poświęcenie ikony Matki Bożej w głównym ołtarzu przez abpa Stanisława Nowaka. W 2010 powieszenie w bocznej kaplicy obrazu bł. Jana Pawła II i obrazu i relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W 2011 położenie posadzki na całym koœciele, w czasie misji powieszenie obrazów w bocznych kaplicach: św. ojca Pio, św. siostry Faustyny, sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. 28 sierpnia poświęcenie figury Matki Bożej w oknie zewnętrznym,dar Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka. 2011 remont wieży kościoła. W 2012 poświęcenie figur Matki Bożej, Serca Pana Jezusa, œw. Józefa postawionych w otoczeniu kościoła. Zakup ławek – klęczników dębowych do kościoła. W 2013 zmiana sufitu w prezbiterium i powieszenie lampionów.

Integralną część kościoła stanowi również przylegający bezpośrednio do niego budynek domu parafialnego. Znajdują się w nim: kancelaria parafialna, nowoczesna aula o wielorakim przeznaczeniu, pomieszczenia gospodarcze, jak i również wydzielona część mieszkalna dla kapłanów.

Historyczne zdjęcia kościoła w dziale: Galeria Zdjęć.

 

 

Msze święte
Niedziele:
7:30   9:00   10:30
12:00   18:00
Dni powszednie:
7:30   18:00

Więcej...

Liturgia Słowa
kliknij na obrazek aby zobaczyć Liturgię Słowa


 
Dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ks. Proboszcza Ryszarda Umańskiego parafia dokonała Termomodernizacji Budynku Kościoła NMP Częstochowskiej w Częstochowie ul. Michałowskiego 28a. Nr umowy: 359/2017/Wn12/OA-fr-ku/D

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie